Artikel in de Leeuwarder Courant

Waarom een wilgenbos moet wijken voor een distributiecentrum in Drachten.

 • • Smallingerland

Altijd is het kleine en kwetsbare de klos. De weidevogels in de historische Hounspolder bij Goutum worden verdreven door een nieuwbouwwijk pal naast hun drassige postzegel-gebiedje en nu weer moet het woeste, stiekem gegroeide bos naast het atelier van kunstenaar Jan Ketelaar in Drachten wijken voor een distributiecentrum.

Voor het volledige artikel, zie foto's.

Terug