End of the exposition

Op 9 november om 16:00 wordt in Museum Dr8888 de tentoonstelling van Jan Ketelaar gedicht.

Tijdens deze bijzondere bijeenkomst zullen burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Smallingerland, een gedicht voordragen. Ook gemeentedichter Winfried Bruinsma, dichter/vertaler Klaas Bruinsma en Jan Ketelaar doen een voordracht. Verder is er natuurlijk de gehele dag gelegenheid om voor het laatst de in bruikleen gegeven beelden én de verkoopbare werken te bekijken.

Aanmelden: Aangezien er in het auditorium beperkte ruimte is (70 mensen) is aanmelding noodzakelijk via wilma@janketelaar.nl.

Back