Ze staat!

Donderdag 6 december werd de eerste dame van "Wachten op hoog water"geplaatst op de dijk bij Holwerd. Het was een ontspannen en intiem gebeuren in de dichte mist. Pas na afloop van het spektakel trok de mist op en keek ze trots over de waddenkwelders.

Kijk en lees Artikel Leeuwarder Courant, Omrop Fryslân, Wâldnet

Terug