SOORT

Thesis

Thesis (2002)
Het tragisch realisme presenteert, uit de serie "Dit is uw leven", het concept bedrijfsplan van potzenmakerij Ketelaar.

Mijn bedrijf maakt potzen. Een potz is een serieuze grap. Ik geef mezelf een narrenfunctie. Met de "z" in potz en de nummering van de potzen refereer ik een beetje aan de merz van Kurt Schwitters. Wat me van Dada bevalt is de onbevangenheid en het provocerende, niets is normaal. Maar dat is me niet genoeg. Ik ben daar te prekerig en te serieus voor. Ik probeer plannen (pre-potzen) en oplossingen te bedenken voor zaken die ik als problemen zie. Ik heb doelen nodig om inhoud aan mijn leven te geven.
Het bedrijf uit zich door middel van potzen. Het is een pretentieus bedrijf. Het probeert serieuze grappen te maken met strekking en moraal. Potzen kunnen verschillende vormen hebben, gedichten, liedjes, beelden in de geest, voordrachten, documentaires, schilderijen en wat zich zoal aandient. Ze willen indruk maken en aandacht trekken om die aandacht te vestigen op zaken die het bedrijf als belangrijk ziet. De basis van het bedrijf vormen de zogenaamde statische potzen. Beelden die tijd kosten en me de tijd doortrekken. Ik ben mijn eigen baas en knecht. Ik kies mijn eigen kooi. De vrijwillige gevangenis van het beeld waar ik me door werken uit bevrijd. Een beeld moet een strekking hebben, een bedoeling. Zonder dat kan ik niet werken. Als het alleen versierend of onbegrijpelijk is, dan voel ik me niet voldaan.
Ik leg graag mijn wil op. Ik denk erachter gekomen te zijn dat het voor mezelf en mijn medemensen beter is dat ik materie mijn wil op leg. Materiaal voor statische potzen is op dit moment steen, staal en hout. Het heeft elk zijn eigen mogelijkheden. Het werken berust sterk op een herhalende beweging. Ik hou daarvan. Ik denk te weten dat onderwerping voor mij een manier is om me goed te voelen. Onderwerping als keuze. De kunst heeft me in genade aangenomen, ze verlost me van mezelf. Knielend voor mijn eigen beelden voel ik me veilig. Maar mijn eigen beelden zijn niet genoeg, niet genoeg om mijn leven als zinvol te ervaren. Daarvoor heb ik een belangrijker doel nodig. Eventueel een onbereikbaar doel.
Zeer verkort heeft Duchamps gezegd dat alles kunst kan zijn en volgens Beuys is iedereen kunstenaar. Potzenmakerij Ketelaar wil zich niet vermoeien met het al dan niet maken van kunst. Het wil potzen maken. Het bedrijf heeft verschillende doelen die een onderdeel vormen van het hoofddoel. Het gekozen hoofddoel van het bedrijf staat vermeld in Jesaja 35:
Vers 1: "De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen (…)."
Vers 3: "Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën."
Vers 4: "Zegt tot de versaagden van hart, weest sterk, vreest niet (…)."
Vers 5-7: "Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen (…)".


Vind je dit werk mooi? Like of deel het!