Pilat en Pilat

Samen met Gjalt Pilat ontwierp en ontwikkelde Jan Ketelaar een 5 meter lange tafel, de "Japik". Voor de komende periode is de tafel te gast bij schouwburg De Lawei in Drachten. Zie hiervoor de website van Pilat&Pilat. In het nieuwste Famyljeboek van Pilat en Pilat staat een uitgebreid artikel geschreven door Renske Schriemer.

Pilat&Pilat PDF boek

Back