Oorkonde Partij voor de Dieren

Op woensdag 11 maart ontving Jan Ketelaar een "onderscheiding van mededogen" , uit handen van Rinie van der Zanden, voorzitter van de Partij voor de Dieren.

Reden: Ketelaars visie op het rapen en meenemen van kievitseieren (zie ook eerder nieuwsbericht).

Ketelaar had eerder aangegeven de oorkonde alleen te willen ontvangen wanneer de uitreiking gecombineerd werd met een gezellige avond voor bewoners en personeel van bijvoorbeeld een bejaardentehuis. Uiteindelijk werd dit het Fries Revalidatie Centrum te Beetsterzwaag.

Het Goutumer shanty- en balladkoor trad op en Ketelaar droeg enkele gedichten voor. Een geslaagde avond.

Back